LÅT OSS VÄXA TILLSAMMANS

Vi är ett gäng som gemensamt har ett stort intresse av kultur, men vi är inga förvaltare. Vi hjälper gärna till med ett "hantag" och är gärna med att förverkligar era idéer eller löser ert interna problem. Vi börjar med att vi träffas.

Kanske kan vi gemensamt hitta en bra och spännande utvckling .


Varje projekt är unikt, därför anpassar vi alltid team, teknik och verktyg för varje projekt. Men vi kan säkert inte heller lösa allt - även om vi vill.


Ta gärna kontakt!

På återhörande

Camilla Jansson

ordf

Nu kör Vi

Våga ta

språnget med oss

Kulturutvecklarna

“ Låt oss växa tillsammans ”

SÅ ARBETAR VI MED SAMVERKAN

Samverkan med parter ker på basis av gemensamt ansvar och engagemang, för ökat nyttiggörande, kortare innovationscykler, ökad samhällsrelevans och en god samhällsutveckling. Samverkan med omgivande samhälle är ett intresse och ett samhällsintresse, och ger såväl kunskaps vinster som kunskapsspridning och kunskapsgenerering lokalt och globalt. Ett systematiskt arbete med strukturer och arbetsformer för samverkan ger goda förutsättningar för långsiktigt hållbara relationer och en samverkan som stärks och utvecklas över tid.